Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Mannenstyle.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. Mannenstyle.nl gebruikt cookies om de inkomsten uit internetadvertenties op onze site te bepalen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Mannenstyle.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mannenstyle.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mannenstyle.nl.

Mannenstyle.nl heeft het recht op het plaatsen van afbeeldingen en teksten. Indien een afbeelding of tekst aangepast of verwijderd moet worden, stuur dan een mail naar info@mannenstyle.nl, vervolgens heeft Mannenstyle.nl 14 dagen de tijd om dit kosteloos aan te passen.

Geen garantie op juistheid Indien van toepassing:

Voor de teksten en afbeeldingen van derden en van Mannenstyle.nl zelf die via onze website beschikbaar worden gesteld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke juistheid. Als jij een artikel leest, stem jij uitdrukkelijk in met de disclaimer en de voorwaarden van Mannenstyle.nl. Wij zijn niet aansprakelijk, in welke vorm of voege dan ook, voor de juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Mannenstyle.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mannenstyle.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien een afbeelding of tekst aangepast of verwijderd moet worden, stuur dan een mail naar info@mannenstyle.nl, vervolgens heeft Mannenstyle.nl 14 dagen de tijd om dit kosteloos aan te passen.

Reviews

Op Mannenstyle.nl verschijnen regelmatig reviews. Dit zijn producten die we hebben ontvangen en uitgeprobeerd hebben.

Sommige producten kopen we zelf, of zijn al in ons mijn bezit. Maar we krijgen ook producten toegestuurd van merken en bedrijven. Dit betekent niet automatisch dat we er over schrijven. Als we niet enthousiast zijn over een product, kiezen we er meestal voor om er niet over te schrijven.

Advertorials

Advertorials zijn geschreven berichten waar we voor betaald krijgen. Op deze manier kan Mannenstyle.nl blijven bestaan.

De inhoud van de advertorial is door ons zelf geschreven. We hebben zelf een keuze in wat we wel en niet behandelen en zullen nooit advertenties plaatsen waar we niet achter staan.

Aan de inhoud van Mannenstyle.nl kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. © 2009-2020 Alle rechten voorbehouden.

Teksten van blogs alsmede beeldmateriaal mogen nooit zonder toestemming worden overgenomen.

#Volg ons op Instagram