Jurriaan de Reijer: ‘Impact investing is beleggen in de mens en in onze planeet’

Jurriaan de Reijer Impact investing

Jurriaan de Reijer: ‘Impact investing is beleggen in de mens en in onze planeet’

Jurriaan de Reijer vertelt dat impact investing beleggen is in de mens en in onze planeet. Maak jij een positieve impact?

Jurriaan de Reijer Impact investing

Duurzaamheid en maatschappelijke impact spelen een steeds grotere rol voor investeerders. Zowel grote institutionele beleggers als kleinere partijen zijn zich meer en meer bewust van de positieve dan wel negatieve impact van hun investeringen. Ze stellen hogere eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappij. Zo ook Jurriaan de Reijer, een succesvolle Nederlandse investeerder in betaalbare woningen, dierenwelzijn en vergroening van onze planeet. Hij vertelt ons alles over impact investing.

‘Impact investing draait om rendement én een betere wereld’

‘Impact investeringen zijn investeringen die positieve, meetbare sociale of ecologische effecten als doel hebben’, vertelt Jurriaan de Reijer. ‘De producten, diensten en innovaties van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, bieden oplossingen die een positieve impact hebben op de maatschappij, dierenwelzijn of het milieu. Denk hierbij aan investeren in het bouwen van scholen in ontwikkelingslanden, in projecten op het gebied van kankerbehandeling of in bedrijven die aan duurzame energieoplossingen werken. Financieel rendement is daarbij wel van belang en er zijn veel fondsen die marktconforme financiële rendementen realiseren, maar dit staat niet op nummer één. Het hoofddoel is bijdragen aan een mooiere en eerlijkere wereld, het financiële rendement is ondergeschikt.’

Vergeleken met socially responsible investments (SRI) gaat impact investing een stap verder. In algemene zin geldt dat de belegger bij SRI in de eerste plaats zoekt naar het minimaliseren van negatieve impact. Het draait om ‘de basis op orde hebben’: zaken als CO2-uitstoot, water- en grondstoffenverbruik, veiligheid, gelijkheid en inclusief werkgeverschap worden meegewogen bij de investering in een bedrijf. Dit in tegenstelling tot impact investing, waarbij de belegger juist actief zoekt naar bedrijven die positieve impact als doel hebben. Impactbeleggers maken een bewuste keuze om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

De eisen van impact investing volgens Jurriaan de Reijer

Jurriaan de Reijer vertelt dat de volgende kernbegrippen vereist zijn bij een impact belegging:

  1. Intentie: De intentie om een positieve maatschappelijke, sociale of milieu impact te realiseren is hét belangrijkste kenmerk van impact investing.
  2. Meetbaarheid: Van tevoren bepaalt de investeerder meetbare impactdoelstellingen en rendementseisen. De investeerder meet en rapporteert de voortgang en prestaties, waarbij transparantie en verantwoording worden gegarandeerd.
  3. Additionaliteit: het positieve effect zou zonder de belegging niet zijn opgetreden.

Zo maakt Jurriaan de Reijer een positieve impact

Jurriaan de Reijer is al een lange tijd actief als investeerder op het gebied van vastgoed. Een aantal jaar geleden is zijn focus verschoven naar impact investing: ‘Ik wilde mijn investeringen gebruiken om een verschil te maken, om de wereld te verbeteren en een steentje bij te dragen aan een groenere toekomst. Zo richtte ik mijn bedrijf Revest op, waarmee we er alles aan doen om te investeren in betaalbare woningen zónder dat dit ten koste gaat van de natuur. We hebben al diverse woonwijken gerealiseerd in de strijd tegen woningnood.’

Het gaat Jurriaan de Reijer niet alleen om het creëren van betaalbare, groene woonruimte: ‘Ik wil meer doen voor dierenwelzijn en de planeet. Daarom heb ik een project opgestart om ruim 80 hectare weiland terug te geven aan de natuur. We zijn bezig om meer dan honderdduizend bomen te planten. Zo dragen we bij aan de gezondheid van de aarde, op een manier waardoor iedereen er beter van wordt. En dat is waar impact investing om draait.’

Laat een reactie achter

#Volg ons op Instagram